Elektroinstalace a revize - České Budějovice

Kvalitně provedená elektroinstalace je důležitá pro každou domácnost z důvodu poskytování světla, tepla a teplé vody. Proto dbejte na pravidelnou revizi elektroinstalace, kterou provádí profesionální firma.

Jak na rekonstrukci elektroinstalace?

rekonstrukci elektroinstalace nutně přistupujeme při každé rekonstrukci nebo větších opravách bytu či rodinného domu, nebo jiného, například rekreačního objektu, kterým může být chata, chalupa, atd. Obvykle se začíná rekonstrukcí rozvodů vody a plynu a potom následují rozvody elektřiny. Zejména v původních panelových nebo i starších činžovních domech neodpovídají rozvody zásuvek dnešním požadavkům, kdy jsou zásuvkové okruhy poddimenzované a nemohou proto snášet vyšší zátěž, ke které dojde zapnutím několika elektrických spotřebičů současně. To způsobuje mimo jiné i vypadávání pojistek. Nedostatek zásuvek je běžný problém, jako i jejich nevyhovující umístění. Možná máte v plánu přestěhovat nábytek a k tomu je potřeba přizpůsobit i rozmístění zásuvek. Zásuvky jednoduše nevyhovují z praktického hlediska, ale i z estetických důvodů. S tím souvisí i další nebezpečná záležitost, a tou je používání prodlužovacích šňůr. Tomu byste se měli vyhýbat z hlediska bezpečnosti. Elektroinstalace představuje z hlediska bezpečnostních předpisů přísně vyhrazené zařízení. Je proto zcela nepřípustné, aby někdo jiný, kromě osob znalých předpisů vlastnících osvědčení o provedení zkoušek pro práci s elektrikou, elektrická zařízení a vedení navrhoval nebo montoval. Než se rozhodnete uvést elektrické zařízení do provozu, je nutné jej nejprve přezkoušet a o takové zkoušce se vystaví příslušný protokol. Tento protokol se jmenuje revizní zpráva a je potřebná zejména k tomu, aby Vám elektrárny elektrické zařízení připojili přes elektroměr na svou síť.

Revize elektrických zařízení

Vzhledem k tomu, že se stav elektroinstalace nikdy nezhorší ze dne na den, není až tak důležitá její nepřetržitá údržba. Ale vzhledem k tomu, že jsou elektroinstalace a elektrická zařízení používány téměř pořád, potřebují pravidelné revize a údržbu, které budou napravovat následky stárnutí a budou je přizpůsobovat měnícímu se životnímu stylu uživatelů.  Každá práce, která byla v souvislosti s elektroinstalací vykonána, zaslouží pozornost a podpoří bezpečnost chodu domácnosti. Mnoho lidí se do rekonstrukce elektroinstalace nehrne. Pokud však k nějakým úpravám přece jen dojde, bývá to z důvodu zvýšení počtu zásuvek, nikoliv z důvodu bezpečnosti. Pravidelné revize by tak mohly rozpoznat i drobné nedostatky v bezpečnosti, které by mohly být v krátkém čase a za pár korun napraveny. K tomu, aby byla vaše elektroinstalace bezpečná, je nutná dlouhodobé a hlavně pravidelná údržby. Přesto však existují oblasti, které vyžadují zvýšenou pozornost. Jedná se např. o časté vypínání jističů, uvolněné zásuvky, nebo hliníkové elektroinstalace.

Jak často provádět revizi elektroinstalace?

Zpravidla se doporučuje v běžných domácnostech provádět elektroinstalaci jednou za 5 let. Současně s touto kontrolou byste měli nechat zkontrolovat také hromosvod, aby byl plně funkční. Ve vlhkém a studeném prostředí je nutné provádět revizi elektroinstalaci podstatně častěji, a to jednou za 3 roky. V mokrém prostředí nechejte elektroinstalaci zkontrolovat jedenkrát za rok. Jedná se o prostředí koupeny, vany, sauny, bazénu, apod.

Montáž hromosvodu

Hromosvodem se rozumí zabezpečovací zařízení, které chrání nejenom majetek, ale také životy a zdraví lidí. Častokrát se stalo, že domu, který nebyl opatřen hromosvodem, udeřil blesk a došlo k totálnímu zničení celého domu. Správně a profesionálně namontovaný hromosvod dokáže spolehlivě zachránit objekt před zásahem blesku a to i nepřímého. Při montáži hromosvodu je nutné postupovat podle přesných norem. Tuto práci může vykonávat jedině odborná firma, která má k této práce požadovanou odbornost. Hromosvod představuje nejdůležitější část všech budov. Hromosvod funguje tak, že vytváří umělou cestu k přijetí bleskového výboje a jeho následné svedení mimo objekt. Montáž hromosvodu je vždy nutné přenechat firmě, která má k této práci povolení.

Revize hromosvodu

K tomu, aby byl hromosvod plně funkční je potřeba jej nechávat pravidelně kontrolovat a revidovat. Revizi hromosvodů je oprávněn dělat pouze revizní technik. Po provedené revizi vystaví revizní zprávu. Na každý hromosvod je nutné vždy provést jak revizi výchozí, která se musí provést vždy okamžitě po prvním uvedení hromosvodu do provozu, poté se provádí revize pravidelná a to u takových, které jsou již v provozu a posledním druhem revize je mimořádná revize. Tu provádí revizní technik bezprostředně o úderu blesku, při opravě hromosvodu, atd.

Projekt elektroinstalace

Ke každé nově vybudované elektroinstalaci nebo její kompletní rekonstrukci se doporučuje nechat odborníkem vypracovat projektovou dokumentaci. Je potřeba, aby byla taková projektová dokumentace zpracovaná kvalitně a aby byla pečlivě promyšlená, neboť podle této dokumentace bude následně postupovat firma, která bude realizaci elektroinstalace provádět. Tím, že bude elektroinstalace kvalitně navržena, poskytne vám výhodné podmínky pro ovládání energie, ale také pro úsporu energie. Než se rozhodnete, kde budou umístěné zásuvky, v jaké výšce, proč, atd., je vhodné se vždy poradit s odborníkem. Odborník má přece jenom více zkušeností a znalostí v daném oboru. Možná se ptáte, proč si nechat zhotovit projekt elektroinstalace a utrácet tak další peníze. V případě kvalitně zpracovaného projektu budete mít zaručenou nejvyšší možnou bezpečnost. Bezpečná elektroinstalace je provedena v souladu se zákony. Projekt elektroinstalace vytvoří jasné požadavky na realizační firmu. Díky projektové dokumentaci vám vámi oslovená firma dokáže přesně vypracovat cenovou nabídku a vy už si můžete jen vybírat z firem, které nejlépe splňují vaše požadavky. Projektová dokumentace elektroinstalace obsahuje nákres bytu a schéma rozvaděče. Ve vypracovaném projektu naleznete vyznačení nových i starých tras vedení, umístění zásuvek, spínačů, svítidel a dalších vývodů. U bytů klasických rozměrů, jako jsou 2+1, 3+1 i 4+1, apod. můžete počítat s cenou za vypracovanou projektovou dokumentaci mezi 2 až 4 tisíci korun. Vše ovšem záleží na firmě, která Vám projektovou dokumentaci bude zpracovávat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8245 (extra-sluzby.cz#101)


Přidat komentář