Stavební práce Frýdek-Místek a okolí

Každý z nás někdy potřeboval nebo bude potřebovat využít některou ze stavebních prací. Stavební činnost se totiž netýká pouze stavby nových domů, ale i dílčích úprav domů a bytů již hotových.

Co všechno jsou stavební práce?

Pod pojem stavební práce můžeme shrnou velké množství rozličných činností týkajících se jak vytváření nových domů a objektů, tak i rekonstrukce, dostavby a vestavby budov stávajících. Práce se týkají exteriérů i interiérů.

Stavební práce svépomocí

Některé drobnější** stavební práce** je samozřejmě možné provádět svépomocí, ale je k tomu potřeba určitá míra zdatnosti, znalostí a zkušeností. Platí, že čím delší nákrespraxe, tím by měla být odvedená práce kvalitnější, rychlejší a měla by nám sloužit delší dobu.** Stavba** je samozřejmě mnohem levnější, pokud platíme pouze za materiál a práci si děláme sami, velkou položku u všech realizací totiž tvoří právě práce.

Stavební firmy

Pokud však mezi takto stavebně zdatné jedince nepatříte, je nejlepší přenechat realizaci vašich představ stavebním společnostem. Existuje velké množství firem, které se zabývají buď určitými druhy stavebních prací, nebo poskytují komplexní služby. Stále důležitější je v současném rychle se rozvíjejícím světě znalost různých nových moderních materiálů a technologických postupů, což nám může zaručit pouze kvalitní firma. Firma s dlouhou tradicí má také kontakty na kvalitní a spolehlivé dodavatele, což je další velká náhoda.

Stavba na klíč

Stále více oblíbenými a vyhledávanými jsou stavby tzv. „na klíč“, kterými se také zabývá velké množství stavebních firem. Stavba na klíč znamená, že se firma stará o kompletní zajištění všech prací a zákazník se o nic starat v průběhu realizace nemusí. Účastní se pouze výběru, upřesňování požadavků a kalkulace; vyřizování, vytvoření plánu a následné práce už poté provádí firma zcela sama.

Stavba pomocí subdodávek

Můžeme říci, že opakem stavby na klíč je stavění pomocí subdodávek materiálu a služeb. To znamená, že pokud realizujeme nějakou větší stavební úpravu nebo takto stavíme celý dům, objednáváme si materiál od jednotlivých dodavatelů a dílčí práce zadáváme jednotlivým odborníkům. Jedná se tedy o kompromis mezi stavbou na klíč a stavbou svépomocí.

Příprava stavebních pracínářadí

Před každým provedením jakékoli stavební práce jsou důležité naplánování a příprava, u složitějších realizací je zapotřebí stavební projekt.

Kalkulace

Do plánování samozřejmě zahrnujeme i předběžnou kalkulaci stavebních prací. Je však potřeba počítat s tím, že konečná kalkulace se může od té předběžné lišit méně i více, může dojít ke změně potřebného množství materiálu, některý materiál se může během stavby poškodit a je tedy potřeba jej nahradit materiálem novým,  práce může trvat déle, než bylo plánováno apod. Obvyklé je navýšení ceny, někdy se však i stává, že výsledná cena bude nižší, než se předpokládalo. Je potřeba si finance vždy zkontrolovat, aby nedošlo k nějakým chybám v rozpočtu. Co se týče placení, firmám se obvykle dává pouze záloha, celá částka se doplácí až poté, co je celá práce hotová.

Reklamace stavebních prací

Stavební práce tak jako každá jiná služba samozřejmě podléhají možnosti** reklamace** nekvalitně provedených činností. Je však nutné reklamaci uplatnit ihned po zjištění konkrétní závady. Reklamují se práce, které neodpovídají projektu nebo normám. Reklamace se vždy provádí písemnou formou, vyjádření firmy o souhlasu nebo nesouhlasu je taktéž písemné.

Jednotlivé stavební práce

Nyní se ve zkratce podíváme na některé druhy stavebních prací

Stavby rodinných domů

Bydlet ve vlastním novém domě je snem mnoha z nás. Realizace nové stavby je velice náročným procesem, který vyžaduje zkušené odborníky. Nejjednoduší možností realizace nového domu je stavba na klíč, kdy se nemusíte téměř o nic starat, jak už bylo popsáno výše. Stavba domu na klíč je rychlá, dům může být hotov i za pouhé tři měsíce. Pořád se staví i domy klasické, ale neustále narůstá procento domů nízkoenergetických i pasivních, které nám umožní výrazně snížit náklady na bydlení. Stavba domu se samozřejmě skládá z velkého množství dílčích** stavebních prací**. Začíná se výkopem základů pro dům i rozvody, betonováním, poté následuje samotná stavba, po dostavění pak veškeré instalace, zednické práce a pokládky.

nákres

Zateplování budov

Zateplením domu dochází ke značným úsporám energie, proto je také zateplování v současné době velice často prováděným druhem stavebních prací. Zateplují se panelové domy i starší domy rodinné. Zateplování probíhá pomocí** sádrokartonových** desek, na které je poté nanesena nová fasáda a barva. Součástí zateplování mesí být i energetický projekt stavby.

Rekonstrukce bytových jader

Součástí bytů v panelových domech je** umakartové jádro** kryjící prostor koupelny a WC, které nepřináší obyvatelům bytu žádné výhody. Stále více majitelů proto umakart vyměňuje za zděné jádro.** Rekonstrukce** je poměrně náročná finančně i časově, je proto dobré ji svěřit do rukou odborníka na bytová jádra.

Půdní vestavby

Mnoho starších domů má půdní prostory, které se nevyužívají, přitom možnost využití nabízejí. Pomocí klasických zednických technik nebo za použití lehkého a levného sádrokartonu je možné půdní prostor rozdělit na pokoje, a umožnit tak pohodlné bydlení.

Stavba střechy

Střecha je velice důležitou součástí každého domu, proto si zaslouží velkou pozornost. Pro** stavbu i rekonstrukce střechy j**e potřeba dodržet několik stavebních norem. Práce týkající se střech zajišťují klempíři a pokrývači. Je možné vybírat z velkého množství typů krytin, jako jsou pálené tašky, betonové tašky, plechové, kameninové nebo plastové krytiny, štípaná břidlice nebo např. asfaltové šindele. Ke střechám samozřejmě patří i střešní doplňky (okapy a okapové svody).

 

Dokončovací stavební práce

Pod tento pojem můžeme zahrnout všechny činnosti, které u nového domu následují po jeho samotné stavbě, tedy zednické práce, obkládání, pokládky podlahových krytin apod.

nákres domuSádrokartonové práce

Sádrokarton má široké možnosti využití. Slouží k vytváření nebo přepažování místností, k zakrývání rozvodů a ke snižování vysokých stropů, ale používá se i jako ozdobný prvek v interiérech. Jeho výhodou je nízká cena a také nízká hmotnost, díky které sádrokarton neporušuje statiku staveb, ani pokud se používá ve větším množství.

Zednické práce

Pod pojem zednické práce můžeme zahrnout vytváření nových nebo opravy stávajících omítek a také tvorbu štuk.

Obklady a dlažby

Obklady jsou nepostradatelným prvek koupelen i kuchyní.** Dlažby** se také stávají stále populárnějšími v různých dalších částech domů nebo bytů. Stejně tak se používají i do exteriérů. Práce spojené s obklady a dlažbami vykonává obkladač, specializovaný typ zedníka.

Výměna oken a dveří

Výměna oken a dveří je také velice častou úpravou bytů nebo domů. Díky novým oknům je možné dosáhnout značné energetické úspory, ale i zcela změnit vzhled budovy. Okna i dveře se vyrábějí nejčastěji plastové nebo dřevěné.

Pokládky podlahových krytin

To, po čem chodíme, je velice důležitým prvkem našeho domu nebo bytu. Existuje velké množství druhů podlahových krytin s rozličnými vlastnosti. Samotná pokládka je stejně důležitá jako rozhodování o volbě podlahy. Vybírat můžete mezi plovoucími podlahami dřevěnými a laminátovými, korkovými podlahami, parketami, PVC, linoleem atd.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8238 (extra-sluzby.cz#43)


Přidat komentář