Výkopové práce Ostrava a okolí

Stavba základové desky pro rodinný dům, inženýrské sítě, jímka, nebo budování bazénu či jezírka – všechny tyto záležitosti si vyžadují výkopové práce. Pokud se však nechcete udřít s lopatou v ruce, objednejte si firmu, která tyto práce provádí.

Každý rodinný dům samozřejmě vyžaduje také inženýrské sítě. Pokud se chystáte na stavbu domku, potřebujete realizovat inženýrské sítě a jste z Ostravy či okolí, pak pro vás máme užitečný tip:

Výkopové práce Ostravsko

Když potřebujete vykopat jámu pro základy domu, pro inženýrské sítě, jímku či retenční nádoby, nebo pro bazén či jezírko, vždy je možnost vzít do ruky krumpáč a lopatu a vykopanou zeminu odvážet na kolečkách. Tento postup je však velmi namáhavý a zdlouhavý a nejeden nadšenec si takto zničil záda. Rozumnější je objednat si firmu, která tyto práce provádí.

Výkopy a hloubení rýh pro inženýrské sítě Ostrava

Pojem inženýrské sítě zahrnuje několik různých typů přípojek. Jedná se o přípojku elektřiny, přípojku vody, plynu, kanalizační přípojku a přípojku pro telefon. Na stavbě se jako první provádí přípojka elektřiny, která je zpočátku jen provizorní. Elektřinu do již vystavěného domu lze vést klasicky nadzemními dráty ale i pod zemí. Podzemní vedení elektřiny se u novostaveb využívá stále častěji a to kvůli tomu, aby přes zahrady nemuselo vést nevzhledné elektrické vedení na sloupech. Dále se hloubí rýhy pro vodovodní potrubí, které může být napojeno jak na veřejný vodovod, tak i na vlastní studnu nebo také retenční nádrž na užitkovou vodu. Retenční nádrž sbírá vodu z okapů. Tato voda se nevyužívá jako pitná, ale jako užitková – je tedy vhodná například ke splachování nebo zavlažování zahrady apod.

Velmi důležitý je také odpad, který může být sveden do kanalizace a pokud ta není k dispozici, tak do septiku. Septik samozřejmě nezůstává na povrchu. Pro septik je potřeba vyhloubit jámu, do níže se septik uloží. V případě plastového septiku je nutné je zabetonovat, následně se provede napojení na odpad a zahrnutí zeminou. Mezi další důležité sítě patří plyn. Rýhu pro plyn vám vyhloubí jakákoliv firma, která nabízí výkopové práce, avšak přípojku plynu může provádět jedině plynař. Mezi další přípojky pak patří telefonní pevná linka. Ta v dnešní době mobilních technologií není nezbytná, přesto stále mnoho lidí pevnou linku s oblibou využívá. Kromě telefonování nabízí pevná linka také internetové připojení.

Výkopy mini bagrem Ostrava

Při výkopech na staveništních bytových domů a průmyslových nebo komerčních objektů se většinou používá velký bagr. Na zahradách je však vhodnější použití mini bagru. Oproti velkému bagru je mini bagr podstatně menší a lehčí, takže je k zahradě mnohem šetrnější. Při každých výkopech se část zahrady poškodí, s tím nelze nic udělat. Avšak díky mini bagru, který zabere jen málo místa, je obratnější a dokáže se protáhnout i malými mezerami, bude poškození zahrady výrazně menší. Z mini baru je navíc na výkopové práce přímý a velmi dobrý výhled, takže výkopy jsou díky tomu přesnější.

Při kopání drobnějších rýh pro inženýrské sítě, či při kopání na exponovaných místech je mini bagr zcela ideální, protože má vyměnitelné násady, takže umožňuje dle potřeby vykopat i dvaceticentimetrové rýhy, které však mohou být hluboké až tři a půl metru. Pokud nechcete zbytečně poškodit stromy či keře na své zahradě nebo mít v trávníku vyježděné hluboké koleje od velkého bagru, pak je použití mini bagru ideální. Mini bagr může v případě potřeby pracovat dokonce i v budově, neboť dokáže projet standardními vchodovými dveřmi.

Výkopy ruční i strojní Ostrava

Strojní výkopy jsou samozřejmě podstatně rychlejší než kopání krumpáčem a lopatou. Přesto je někdy lepší použít výkopy ruční. Jde o situace, kdy je potřeba dbát zvýšené opatrnosti a kde je cit lidských rukou důležitější než rychlost. Může jít o taková místa, která jsou v těsné blízkosti již zavedených inženýrských sítí, hned u zdi domu nebo plotu apod. Samozřejmě to neznamená, že se v takovém případě musíte do práce pustit vy sami, neboť i ruční výkopy najdete v nabídce příslušných firem.

Autodoprava Ostrava - odvoz přebytečné hlušiny

Když jsou práce na stavbě hotovy, část zeminy se použije na zahrnutí výkopu, kvalitnější ornici je možné použít na záhony nebo terénní úpravy, avšak přebytečná hlušina, což je méně kvalitní půda z větších hloubek, se většinou z pozemku odváží. Solidní firma samozřejmě zajistí odvoz přebytečné hlušiny vlastním nákladním automobilem. Před odvozem však dobře popřemýšlejte, zda nebude lepší přebytečnou zeminu na pozemku ponechat. Pokud plánujete terénní úpravy pozemku, přebytečná zemina i horší kvality může posloužit jako základ pro úpravy a následně se zahrne zeminou kvalitní, do které se vysadí rostlinstvo. Méně kvalitní až kamenitá zemina je dobrá také jako základ pro skalku, neboť zajistí dobrý odtok vody, díky čemuž se na skalce nebude dařit plevelům ale jen suchomilným skalničkám.

Úprava terénu Ostravsko

Úpravy terénu se nejčastěji provádějí ve svahu. Čím prudší sklon zahrada má, tím více se nabízí vybudování terasovité zahrady. Terasovitá zahrada má své nezaměnitelné kouzlo, avšak její vybudování je velmi pracné a náročné. Aby zůstaly zářezy do prudkého svahu stabilní, je vhodné jejich zpevnění pomocí kamenů a výsadby rostlin, jejichž kořeny mají schopnost zpevňovat a stabilizovat půdu. V prudkém a jinak obtížně využitelném svahu dovolí terasy vybudovat příjemné posezení, hřiště pro děti nebo pěstovat zeleninu a jiné užitkové rostliny.

Zcela jiná situace nasává na pozemku, který je v úplné rovině. Ne že by zahrada v rovině nemohla být krásná, ovšem náročnější majitelé mohou požadovat terénní úpravy, které zahradu nějak ozvláštní, vytvoří v ní zajímavá a originální zákoutí. Jde o terénní vlny a mírné kopečky, které na zahradě v rovině mohou vytvořit zajímavou terénní dominantu.

Autodoprava materiálů na stavbu v Ostravě a okolí

Budete stavět dům? Firmy, jež provádějí výkopové práce, mívají k dispozici nákladní vozy a proto v některých případech nabízejí také dopravu materiálu na stavbu. Je výhodné této možnosti využít, protože budete jednat stále s jednou firmou, se kterou už máte zkušenosti. Práce se tím urychlí a možná dostanete si slevu v rámci zakázky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8260 (extra-sluzby.cz#244)


Přidat komentář