Zednické a obkladačské práce - Ostrava

Zednické práce jsou součástí každé stavby nebo rekonstrukce, ať již se jedná jen o malé úpravy nebo rozsáhlé rekonstrukce. Na zednických pracích závisí i konečná podoba stavby, proto je raději vždy přenechejte profesionálům.

Zednické práce

Pod pojmem zednické práce se ukrývá široká škála různých prací jak v interiéru, tak i v exteriéru. Žádná větší rekonstrukce, ať již bytu nebo rodinného domu, se v žádném případě bez zednických prací neobejde. Mezi zednické práce můžeme zařadit zdění, omítání, obkladačské práce, fasádní a zateplovací systémy, různé přestavby, zapravování nových oken, provádění betonových podlah, štukování, suchá výstavba za pomocí sádrokartonových desek a mnoho dalšího. Bez nadsázky lze říci, že zednické práce patří mezi vůbec ty nejdůležitější práce, při jakékoliv stavbě a rekonstrukci. Z toho důvodu velmi záleží na výběru zedníka nebo zednické firmy. Pokud špatně zvolíte takového řemeslníka, těžko budete napravovat např. křivé zdi, opadávající omítku, zkažené drahé obklady v koupelně, apod.  Jak je vidět, dobrý zedník musí mít velice rozsáhlé znalosti a zkušenost, proto si dejte při výběru řemeslníka záležet, určitě se Vám to vyplatí.

Obkladačské práce

Obklady a dlažba mají při budování interiéru své nezastupitelné místo. Jejich užití je především v místech, kde je například vysoká vlhkost vzduchu, kde dochází ke kontaktu vody se zdí, apod. Obklady a dlaždice jsou ideálním materiálem do těchto prostředí, zejména proto, že mají tvrdý, odolný povrch bez pórů, který je dobře omyvatelný, odolný proti agresivním, čistícím prostředkům a neskýtá v podstatě žádné možnosti pro rozmnožování bakterií. Keramická dlažba je ideální jak do koupelen a kuchyní, tak i na chodbu, předsíň, apod. V dnešní době je nabídka dlaždic a obkladů opravdu nepřeberná a z nabízených vzorů, barev, povrchových úprav, listel, si vybere každý. Aby vypadaly obklady a dlažba co nejlépe a dobře plnily svoji funkci, je nezbytné, aby byly správně položeny, nejlépe zručným řemeslníkem. Některé firmy nabízejí před pokládkou i 3D návrhy, abyste si budoucí koupelnu či kuchyň mohli lépe představit.

Odborník Vám zaručí, že hotové obklady budou dobře plnit svoji funkci, nebudou se odlepovat od podkladu a budou mít stejné rovné spáry. Při řezání a opracování obkladačky je zapotřebí speciální řezačka, aby byl řez rovný, dále vykružovadla různých velikostí, apod. Před každou pokládkou je nutné srovnat podkladní stěnu či podlahu, aby byla co nejrovnější. Na srovnaný podklad se nanáší speciální lepidlo tak, aby bylo vhodné do daného prostředí. Až je pokládka obkladů či dlažby hotová, je nutné celou plochu vyspárovat danou spárovací hmotou, která se také prodává v různých odstínech. Jak je zde již zmíněno, nejlepší je nechat obkladačské práce na odborníkovi, protože jedině tak Váš drahý obklad bude vypadat úžasně a tak, jak jste si představovali.

Rekonstrukce bytů

Jelikož jsou dnes zcela odlišné požadavky na pohodlné bydlení, přistupují lidé často ke kompletní rekonstrukci starších bytů.  Na případnou rekonstrukci je dobré myslet již při pořizování bytu, kolik peněz do něj budete muset investovat, zda se dají prostory uspořádat tak, aby Vám vyhovovali, apod. Při rekonstrukci není špatné nechat si poradit od odborníků, jako jsou architekti, stavební inženýři, statici, apod. Jestliže nehodláte při rekonstrukci zasahovat do nosných zdí a konstrukcí, není nutné spolupracovat se stavebním úřadem. Na stavební úřad se ale určitě obraťte, pokud chcete dělat nové rozvody elektřiny, zasahovat do nosných zdí, apod.  K ohlášení stavebních prací při rekonstrukci nebo ke stavebnímu povolení je nutná výkresová dokumentace původního stavu a nového stavu. Takovou dokumentaci Vám zpracuje autorizovaný projektant nebo projekční kancelář.

Pokud jste v domě nájemci bytu, je nutný souhlas majitele objektu. Nic nezkazíte také tím, že informujete ostatní nájemníky domu, že bude probíhat rekonstrukce, při které bude docházet k hluku a znečištění společných prostor. Na stavebním úřadě se pak dozvíte, zda je potřeba stavební povolení nebo jen ohlášení. Většina prací, které se při takové rekonstrukci dějí, patří mezi zednické práce, které Vám provede klidně jen jedna firma. Při výběru firmy nedejte na první dojem a hlavně nemusí platit, že nejlevnější je zrovna nejlepší. Při rekonstrukci bytu se realizují nové příčky, staré se bourají, čímž vznikají zcela nové prostory.  Příčky se provádějí jednak tradičně z cihel nebo podobných materiálů, anebo za pomoci sádrokartonových desek. Výhodou sádrokartonu je jeho suchá výstavba, menší tíha příčky a také rychlost montáže.  Před bouracími pracemi nezapomeňte odpojit veškeré rozvody vodovodního potrubí, elektrické rozvody a rozvody plynu.

Rekonstrukce bytového jádra

Podobně jako u kompletní rekonstrukce bytu se původní umakartová jádra nahrazují zejména proto, že dnes již zcela nevyhovují novým trendům v bydlení. Staré umakartové jádro se nahrazuje novými zděnými nebo sádrokartonovými příčkami, které působí nejen o mnoho estetičtěji, ale jsou i bezpečnější z protipožárního hlediska a také lépe odolávají vlhkému prostředí koupelen. Při rekonstrukci bytového jádra se také vymění elektroinstalace, přičemž se odstraní nevyhovující hliníkové rozvody a zlepší se odvětrání rozvodu teplé vody. I při rekonstrukci bytového jádra je nutné ohlášení nebo i stavební povolení příslušným stavebním úřadem. Pro stavební úřad je potřeba vypracovat projektovou dokumentaci.

Před samotnou rekonstrukcí si promyslete, kde chcete mít záchod, koupelnu, zda dohromady nebo zvlášť, s čímž Vám může pomoci i stavební projektant. Jestliže chcete mít větší například koupelnu, musíte počítat s tím, že to bude na úkor jiného prostoru. Při rekonstrukci počítejte s větším množstvím odpadu a jeho odvozem, což bude komplikovanější a náročnější ve vyšších patrech domu. Příčky mohou být jak ze sádrokartonu, tak i z cihel, sádrových tvárnic, apod. Výhodu zdi z tvárnic je, že snese větší zatížení, a tak na ni můžete zavěsit i masivní umyvadlo nebo záchod. U sádrokartonové příčky je nezbytné použít zelený sádrokarton, určený i do vlhkého prostředí. Při rekonstrukci bytového jádra nesmí dojít k narušení stávajících stoupacích potrubí a neměly by se měnit rozměry šachty. Při rekonstrukci bezesporu dojde ke změně opadů, topení, rozvodů vody, elektroinstalace, proto musí být provedena profesionálně odbornou firmou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8250 (extra-sluzby.cz#117)


Přidat komentář