Zemní práce Znojmo a okolí

Máte již vyřízeno vše pro stavbu rodinného domu? Nyní přicházejí na řadu výkopové práce pro základovou desku a rýhy pro inženýrské sítě. Od věci někdy nejsou ani další úpravy terénu nebo jáma pro bazén.

Výkopové práce Znojmo – základy domu

Pokud chcete provádět** výkopové práce**, před jejich zahájením potřebujete mít vypracovaný projekt, geologický průzkum podloží a také index radonu, podle kterého se určuje, zda postačí pouhé odvětrávání základů nebo bude nutná proti radonová izolace.** Výkopy základů** začínají skrývkou vrchní kvalitnější vrstvy zeminy, která se pro pozdější použití uloží na místo pozemku, kde nebude překážet při dalších pracích. Hloubka výkopu pro základy samozřejmě není vždy stejná. Záleží na tom, zda bude dům se sklepením nebo nepodsklepený a také na konkrétním místě stavby. Pro nepodsklepený dům postačí základové spáry, v případě podsklepeného domu je nutné hloubit stavební jámu. Rýhy pro vedení inženýrských sítí jsou samozřejmostí v obou případech.

Do jaké hloubky se umisťují základy domu?

V našich podmínkách záleží na tom, v jaké hloubce zemina již pravidelně silně nepromrzá. Této hloubce se pak říká nezamrzaná a její dodržení má zásadní vliv na pozdější životnost a funkčnost stavby. Nezamrzaná hloubka se v našich zeměpisných šířkách pohybuje od 80 do 120 centimetrů – záleží jak na nadmořské výšce, tak i na složení zeminy a dalších faktorech. Základy domu je možné umístit i do nižší než nutné hloubky a to díky použití kvalitní tepelné izolace. V takovém případě je možné umístit základy i méně než padesát centimetrů hluboko.

Výkopy rýh pro inženýrské sítě Znojmo

Pro praktické a pohodlné bydlení potřebuje každý dům napojení na základní** inženýrské sítě**, kterými jsou elektřina, voda a odpady. Pokud bydlíte v oblasti, kde byla provedena plynofikace, pak máte velkou výhodu, neboť plyn přijde na vytápění i vaření levněji než elektřina. Výkopy rýh pro inženýrské sítě se provádějí jak bagrem, tak i ručně, podle toho, která možnost je pro dané místo výhodnější. Dále je možné k domu přivést také telefonní kabel.

Další zemní práce

Když už bude na vašem pozemku těžká technika kvůli základům domu a inženýrským sítím, je praktické udělat všechny potřebné zemní práce při jednom. A tak si dobře rozmyslete, zda nebudete potřebovat také** jámu pro bazén, zahradní jezírko, septik, studnu** aj. Pokud se vám na pozemku usazuje voda, je důležité udělat také drenážní úpravy, které přebytečnou vodu svedou pryč především od domu. Abyste věděli, kde se na pozemku bude nacházet bazén či septik apod. je důležité mít vypracovaný projekt a konkrétní místa vyměřená a označená geodetem.

Zapuštěný bazén nebo koupací jezírko

Chcete mít na zahradě bazén či jezírko? Pro obě tyto vodní plochy je prvním krokem výběr vhodného místa. Nejde však jen o to, aby se vám místo líbilo z estetického hlediska. Místo, kde budete bazén či jezírko budovat, musí splňovat konkrétní parametry. Zřejmě největším rizikem pro budování jezírka či bazénu bývá hladina spodní vody. Ta nikdy nesmí dosáhnout nad dno budoucí vodní plochy. Spodní voda totiž z bazénu ale i jezírka odebírá teplo a může způsobovat problémy také při vypouštění vody. Je li hladina spodní vody vysoká, je možnost pod bazénem nebo koupacím jezírkem vybudovat drenáž.

Oříškem je také bazén či jezírko ve svahu. Toto řešení je sice nejnáročnější, ale za to nejefektivnější – koupání v bazénu či jezírku, ze kterého máte díky vyvýšené pozici výhled na svou zahradu, na okolí či dokonce na rozlehlou krajinu je totiž k nezaplacení. Před tím, než se pustíte do práce, je však důležité požádat o posouzení konkrétního svahu statika. Vyhnete se tak zbytečnému riziku nebezpečného** sesuvu půdy** pod bazénem či jezírkem.

Výkopy jam pro bazény nebo jezírka Znojmo

Před započetím prací na výkopech je nutné nechat vyměřit a vytyčit stavební jámu, což zajistí geodetická společnost. Stejně jako v případě** výkopů základů pro dům** budete i v tomto případě řešit otázku,** co se zeminou, která zůstala po výkopu jámy**. Proto není od věci, promyslet si tuto otázku předem. Když je vytyčena stavební jáma, je možné přistoupit k výkopovým pracím. Vyhloubenou stavební jámu je důležité manuálně dočistit a zbavit kamenů a následně vysypat pískem, aby bylo možné postoupit do další fáze prací.

Úprava terénu na Znojemsku

Všechny výkopové práce začínají skrývkou kvalitní ornice. Kvalitní úrodná půda je totiž cenná a jistě se vám bude hodit například na záhony či modelaci terénu. Půda z větší hloubky se pak považuje za bezcennou – říká se jí hlušina. Hlušina se použije na zahrnutí základů, když jsou již hotové, na zahrnutí hotových inženýrských sítí, na zahrnutí septiku apod. Přesto většinou nějaká hlušina zbude a ta se pak zpravidla odváží z pozemku pryč. Hlušinu můžete nabídnout buď obci, na obecní vývěsce nebo třeba na internetu. Někdo možná projeví zájem a hlušinu použije na vyrovnání pozemku. Případně se o odvoz nadbytečné hlušiny svým nákladním autem může postarat firma, která vám prováděla výkopové nebo stavební práce. Otázkou však je, zda hlušinu nevyužijete sami a to například na základ skalky nebo pro modelaci terénu. Pokud máte zahradu v rovině a vadí vám její jednotvárnost, můžete si na zahradě vytvořit zajímavé kopečky a terénní vlny, které následně zahrnete kvalitní ornicí.

Zcela jiná situace vzniká na zahradě, která se nachází ve svahu. Čím prudší svah, tím více se nabízí jeho terénní úpravy pomocí vybudování terasovitých ploch. Terasovitá zahrada je krásná, zajímavá a umožní vyřešit místa, na kterých by jinak bylo využití jen obtížné. Na terasách lze vybudovat krásné a příjemné posezení, altán či jiný přístřešek, hřiště pro děti, záhony pro užitkové plodiny aj.

Nakládání a převoz sypkých materiálů – nákladní autodoprava Znojmo

Pokud vám přeci jen na zahradě hlušina překáží a jste si jisti, že ji potřebovat nebudete, o odvoz se většinou postará firma, která prováděla výkopové práce. Firma, která vlastní nákladní automobil vám může nabídnout kupříkladu i dopravu sypkých materiálů na stavbu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8261 (extra-sluzby.cz#245)


Přidat komentář