ENERGOM Projekty, a.s. – školení BOZP a PO

Problematika bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je značně rozsáhlá a komplikovaná. Někteří zaměstnavatelé raději volí spolupráci s externí firmou, která jim nabídne kompletní zpracování BOZP a PO.

BOZP nebo také bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci je soubor pravidel, která určují práva a povinnosti zaměstnanců během pracovního procesu. Každé pracoviště má vypracované vlastní BOZP dle svých specifik. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci slouží zaměstnancům jako prevence před vznikem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Tento soubor pravidel je vytvořen nejen k ochraně zaměstnanců, ale také zaměstnavatelů.

Každý zaměstnavatel má povinnost proškolit své zaměstnance v BOZP a PO. Zaměstnavatel je dále povinen vést dokumentaci BOZP. Školení BOZP se provádí ihned při nástupu do nové práce, při změně pracovní pozice, školení se dále provádí u brigádníků, zaměstnanců přes pracovní agenturu nebo stážistů.

Školení BOZP se také provádí při zavádění nových technologií na pracovišti. Toto školení by měl provádět odborník, školení je zakončeno ověřením znalostí formou testu nebo ústní zkoušky. Výsledky testů a zkoušek jsou vedeny v dokumentaci BOZP.

Celý proces BOZP a PO je značně složitý a vyžaduje orientaci v zákonech, proto si mnozí zaměstnavatelé najímají externí firmy, které nabízejí kompletní zabezpečení v oblasti BOZP a PO.

ENERGOM Projekty, a.s.

ENERGOM Projekty, a.s. je firma, která svým zákazníkům nabízí kompletní servis v oblasti BOZP a PO. Tato firma je schopna zajistit Vám následující služby:

  • prevence rizik BOZP a PO
  • audit BOZP, zastupování při kontrolách státního odborného dozoru
  • zajištění pomoci při pracovních úrazech
  • školení BOZP a PO pro zaměstnance
  • vyhotovení zápisu kontroly, odstranění nedostatků
  • vedení dokumentace
  • bezpečnost na pracovišti
  • všechna potřebná školení
  • prevence pokut

Služby jsou nabízeny zaměstnavatelům z oblasti školství, služeb, výroby, státní správy, zdravotnictví, malým a středním firmám, velkým společnostem.

Školení BOZP a PO

Každý zaměstnavatel by měl chápat školení BOZP jako dobrou investici. Díky školení BOZP je možné předcházet pracovním úrazům a chránit majetek firmy.

Právě neznalost správných zásad bezpečnosti práce může vést k mnoha pracovním úrazům a poškození techniky. Také v kritických situacích budou zaměstnanci schopni lépe reagovat právě díky znalostem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Znalost bezpečnosti práce chrání nejen vás, ale také vaše okolí. Na základě školení o BOZP budete lépe vědět, jak manipulovat s pracovními stroji. Znalosti ohledně požární ochrany vám také dají užitek v běžném životě a vy budete vědět, jak se zachovat v krizové situaci.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8269 (extra-sluzby.cz#265)


Diskuze a zkušenosti

Běhounek | 24.11.2014 10:58
Re: ENERGOM Projekty, a.s. – školení BOZP a PO Na firmě se zaměstnanci stal úraz, jediné co jsem udělal bylo to, že jsem zvedl telefon a o vše se postarala firma ENERGOM Projekty a.s.

Kovárna Vratimov | 25.11.2014 09:33
Re: ENERGOM Projekty, a.s. – školení BOZP a PO Potřeboval jsem zajistit požární ochranu a hlavně revizi hasicích přístrojů, vše bylo uděláno během jednoho dne, je pravda, že tady pan technik byl přes dvě hodiny, aby bylo vše ok, ale mohu říct, že jsem za to velmi rád.

Střechy & Fasády Přerov | 02.12.2014 09:54
Re: ENERGOM Projekty, a.s. – školení BOZP a PO Myslím, že když se vyjádřím stručně bude to úplně stačit. Profesionální a rychlé jednání, komunikace trošku vázne spíš z mé strany, slečna se skoro nikdy netrefí tak, abych byl v kanceláři, ale to už je vedlejší. Takže spokojenost.

Tiskoviny - Zlín | 05.12.2014 13:35
Re: ENERGOM Projekty, a.s. – školení BOZP a PO Dobrý den, do minulého roku mi BOZP a PO zpracovávala firma z Otrokovic, jelikož jsem si od nich nepořídil předraženou dokumentaci, po zhruba měsíci mi přišla kontrola, obdržel jsem pokutu ve výši několika desítek tisíc, takže si dávejte pozor komu důvěřujete a s kým co podepisujete, já jsem nesouhlasil s následující platbou a poslali na mě kontrolu, protože věděli, že to nemám v pořádku. Teď jsem moc rád, že spolupracuji s firmou Energom projekty, vše jsem dodělali za normální cenu, technik k námm jezdí několikrát za měsíc a když přišla před třemi týdny kontrola, vše je v pořádku. Snad alespoň touto cestou vyjádřím svůj dík. Podhájský

Duda - obchod a potraviny | 09.12.2014 10:03
Re: ENERGOM Projekty, a.s. – školení BOZP a PO Stalo se mi něco podobného jen jsme stihl s firmou ENERGOM projekty vše dodělat ještě před kontrolou. Je škoda, že jste s Energom projekty nespolupracoval už dřív a vyhnul se tak pokutě. Duda

Amibal CZ | 11.12.2014 14:24
Re: ENERGOM Projekty, a.s. – školení BOZP a PO Dobrý den, chtěla bych touto cestou vyjádřit velký dík společnosti Energom Projekty, obstáli jsme u kontroly a pan technik si dal velmi záležet, neodflákl to jako předchozí technik, který se nám staral o BOZP. Inspektorka nás i pochválila, že spolupracujeme s firmou, které záleží na dobře odvedené práci v této oblasti.

Ing. Urban | 15.12.2014 15:19
Re: ENERGOM Projekty, a.s. – školení BOZP a PO Na obci máme několik zaměstnanců, kteří se starají o veškerou zeleň a z toho důvodu jsme je museli nechat proškolit na práci s křovinořezem a sekačkou. Teď už kosit není potřeba,ale museli jsme nechat ořezat všechny keře, aby nám je případný sníh neponičil. Sice hlásili, že bude teplá zima, ale nikdy nevíte.Firma Energom projekty nám je všechny proškolila a jsem spokojen s precizností. Děkuji Urban

LIKED spol. s.r.o. | 05.01.2015 14:23
Re: ENERGOM Projekty, a.s. – školení BOZP a PO Nechcete platit pokuty a mít strach, že Vám příjde kontrola? Já jsem zvolil ENERGOM projekty a vím, že se mi o vše stará člověk, který BOZP rozumí a má veškerou certifikaci. Ne někdo kdo se v tomto oboru nikdy nepohyboval.

BIO - schem s.r.o. | 08.01.2015 16:12
Re: ENERGOM Projekty, a.s. – školení BOZP a PO Firma, která se mi kdysi starala o oblast BOZP, se ke mě zachovala opravdu sprostě, nahlásili mě na úřadu a měla mi přijít kontrola. Okamžitě jsem hledal někoho kdo mi pomůže a podívá se zda mám vše v pořádku, jako první jsem narazil na tu firmu, která umí jen obírat živnostníky o peníze, hledal jsem dál a našel společnost ENERGOM projkety a.s. vysvětlil jsem svou situaci a ještě ten den přijel pracovník a všchny papíry i celou dílnu prošel. U kontroly všechno zvládl a já nedostal pokutu. Díky tomu, že na mě poslali inspektora jsem zjistil jak mi vše dělali celé ty roky špatně. Uměli jen brát prachy. Teď vím, že se mám na koho obrátit. Děkuji

Kloudel | 12.01.2015 15:15
Re: ENERGOM Projekty, a.s. – školení BOZP a PO Díky školení BOZP byla jedna z mých zaměstnankyň schopna pohotově reagovat na kolabující spolupracovnici. Díky tomu se nestal pracovní úraz a nemuseli jsme nic zdlouhavě vysvětlovat a řešit. Kloudel

P-PLAST s.r.o. | 29.01.2015 11:47
Re: ENERGOM Projekty, a.s. – školení BOZP a PO Školil jsem si zaměstnance sám, něco jsem našel na internetu. Když k nám dorazil zástupce z ENERGOM Projekty a.s. po všem co mi řekl jsem usoudil, že už by bylo potřeba začít brát tuto oblast vážně. Takže jsme se domluvili na tom, že dorazí technik, udělá nějaký závěr co všechno nemáme atd. a školení proběhne ve dvou termínech.

Sodenický | 05.02.2015 13:47
Re: ENERGOM Projekty, a.s. – školení BOZP a PO Spolupráce s touto firou je velmi dobrá, veškerá komunikace probíhá rychle, vše se řeší ve velmi krátkém čase. Technici se snaží vždy vyhovět požadavkům, snažíme se společně vždy vybrat termíny školení všech zaměstnanců, a to z důvodů dvousměnného provozu. Jan Sodenický

Štefaník | 10.03.2015 16:02
Re: ENERGOM Projekty, a.s. – školení BOZP a PO Nahlásila se mi na firmu kontrola z OIP, zavolal jsem na telefonní na stránkách a vše slečně vysvětlil. Slečna ke mě poslala jednoho z kolegů, se kterým jsme vše prodiskutovali a vše následně dali dopořádku. Děkuji

Anonym | 16.04.2015 15:55
Re: ENERGOM Projekty, a.s. – školení BOZP a PO Na základě svých dobrých zkušeností s přístupem a spolehlivostí služeb jsem se rozhodl ve své firmě využívat společnost ENERGOM Projekty a.s., jelikož kvalita služeb je podstatně vyšší než u původní společnosti, která se mi starala o BOZP.

Prodej - Součková | 04.05.2015 11:54
Re: ENERGOM Projekty, a.s. – školení BOZP a PO Školila jsem zaměstnance, něco jsem našla na internetu a něco z vlastních zkušeností z provozu. Když k nám dorazil zástupce z firmy ENERGOM po všem co mi řekl jsem usoudila, že musím mít pořádný základ, lidi jsou závistiví a kontrolu můžou poslat. Takže jsme se domluvili na tom, že dorazí technik vše zkontroluje, udělá nějaký závěr co všechno nemáme a školení proběhne také v ten den. Vše proběhlo tak jak mělo. Velice děkuji

Jiří Dočekal | 14.09.2016 00:22
Při shlédnutí trhu ceny a kvality za poskytování služeb bozp jsem rozhodl vyzkoušet společnost Energom Projekty. a.s., jelikož když jsem se zpočátku jen informoval na cenovou nabídku, ihned mi navrhli možnost informativní konzultace, aby mohli míru mé firmy vytvořit cenovou nabídku. Zaujalo velmi ochotné jednání asistentek a profesionální vystupování obchodního manažera. Po domluvě s nimi, mi nakonec zajistili školení vedoucích a zaměstnanců, prověrky bezpečnosti práce. Zajistili i vydání certifikátu a kompletní vstupní školení. Jejich služby jsou velmi komplexní a rádi je Vám přizpůsobí, což beru jako velké plus, mimo profesionality a kvality za dostupnou cenu. Doporučuji.

Kateřina Piechovičová | 01.06.2017 05:36
Také se přidávám k doporučení společnosti Energom Projekty. V této době mi už zajišťují více než 6 poboček po celé ČR. Každoročně mi sami volají o připomenutí splatnosti a domluvení termínu školení a prověrky bozp a po. Jsem ráda, že takovéto věci mohu vypustit a věnovat svému podnikání ještě více. Osobní přístup s kterým jsou pro mě na trhu jedineční poskytují své kvalitní služby za dobrou cenu. Oceňuji rychlé jednání, samostatnost a velice dobrou odbornou znalost této společnosti. Vždy se na ně mohu spolehnout.Děkuji. K. Piechovičová


Přidat komentář