Kam na výlet v Ostravě

Lidé rádi poznávají nové věci, kultury a další možnosti. K životnímu stylu tak patří i cestování. Cestujeme nejen do zahraničí, ale také můžeme blíže prozkoumat naší rodnou vlast. Dnes se spolu podíváme, kam bychom mohli zamířit v Ostravě.

Ostrava dříve sloužila k dobývání černého uhlí, proto není výjimkou, když zde najdeme pozůstatky těžebního či hutnického průmyslu, které mohou mít podobu věží a továren. Dříve, když někdo řekl Ostrava, vybavilo se ostatním přívlastek „černá“. To ovšem už neplatí, jelikož málokteré město v České Republice je tolik zaplaveno zelení jako právě Ostrava.

Žije zde 311 000 obyvatel, to znamená, že na jednoho obyvatele připadá 30m2.

Landek park s expozicí hornického muzea

Muzeum můžete najít na úpatí vrcholku Landek, jehož lokalita je světoznámá z pohledu geologie, archeologie, historie, přírodovědy a hornictví. Toto muzeum je největší svého druhu v České republice. Při prohlídce se můžete vcítit do pocitů havířů, kteří zde pracovali a toho, jaké měli těžké podmínky. Je zde také možnost se zastavit v pravé havířské hospodě. K muzeu patří ještě odpočinkový areál, bowlingové dráhy, cyklistická stezka a dětský koutek.

Důl Michal

Dalším pokladem města Ostravy je tzv. Důl Michal, který patří do technické sekce. Při prohlídkové trase půjdete stejnou cestou, jako když horníci v dávných dobách nastupovali do práce. Technika v areálu má tak nádech jako poslední pracovní den.

Dolní oblast Vítkovice

Dolní oblast Vítkovice obsahuje komplex staveb - tzv. Důl Hlubina, koksovna a vysoké pece. Ostravané tuto oblast nazývají Hradčany a mají k tomu i dobrý důvod, tato památka je zapsána na seznamu Evropského kulturního dědictví.

Slezskoostravský hrad

Tento hrad je jednou z nejstarších památek města. Podle údajů jej vybudovali jako pohraniční pevnost v 2. polovině 13. století opolští a těšínští šlechtici z rodu Piastovců. Na hradě se často konají různé kulturní a zábavné festivaly, nejspíš nejproslulejší Colours of Ostrava.

Svět miniatur Miniuni

Zde zaplesá i srdce dospělého, je tu řeč o areálu nedaleko výstaviště Černá louka. Nachází se zde přes 30 modelů známých evropských staveb v měřítku 1:25. Například podle tohoto měřítka postavená Eiffelova věž měří až 12 metrů. Součástí tohoto areálu jsou také modely železniční tratě s vláčky a vodní cesty s parníkem.

Zoo Ostrava

Další možností příjemně stráveného času je zavítání do ostravské zoo. Nejenže tu můžete najít mnoho zvířat, včetně komentovaného krmení, ale můžete** s průvodcem** projet speciálním vláčkem celou zoo i s výkladem informací či zavítat do Botanického parku, který má 3 stezky. V létě jsou zde na programu sokolnická představení a v zimě jsou připravené běžkařské tratě.

Stodolní ulice

Pokud hledáte zakončení dnu v Ostravě, měli byste zavítat na ulici Stodolní, aneb ulici, která „nikdy nespí“. V ulici Stodolní je největší počet zábavních klubů, barů a restaurací v jedné lokalitě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8271 (extra-sluzby.cz#40)


Přidat komentář