Rekonektivní léčení - Praha 10

Velké množství lidí, kteří trpí různými onemocněními, se často přiklání k různým alternativním formám léčení, například z důvodu, že jim klasická medicína nedokáže pomoci. Jednou z takových alternativních forem je i rekonektivní léčení.

Rekonektivní léčení

Rekonektivní léčení je vlastně poměrně mladá a rozvíjející se forma alternativní léčby, vycházející z metody uznávaného Dr. Erica Pearla. Její podstata je založena na léčení pomocí energetického pole, které je spojeno pomocí světelného a informačního spektra s vesmírem. Člověk je stavěný tak, aby pokud je v optimálním stavu, je schopen se sám vyléčit, jestliže mu chybí energie a informace, je nutné tyto informace tělu dodat. Jedná se o bezdotykové léčení na úrovni fyzické, mentální, emocionální a duševní. Léčivá energie, která vstupuje do těla, přináší harmonii celé bytosti a tělo dostane v pravou chvíli, co zrovna potřebuje. Pacient je léčen jako celek a po každém sezení je obohacen o příjemný zážitek. Tato forma alternativní léčby se osvědčila jak u onemocnění fyzického tak i psychického rázu. Po každém sezení se vylepší se vnitřní rovnováha, koncentrace a pozornost, celkově se budete cítit mnohem lépe, přibude Vám energie, chuť do života, radost a nadšení. V každém případě pokud trpíte vážným onemocněním nebo na něj máte podezření, je nezbytné navštívit i klasického doktora a podrobit se důkladnému vyšetření. Rekonektivní léčení se může stát i vhodnou doplňující léčbou klasické medicíny.

Průběh terapie

Co se týče samotné terapie rekonektivního léčení, je doporučeno 1 až 3 sezení a pokud je to možné tak nejlépe během jednoho týdne, čímž se docílí maximální léčebný efekt. Sezení trvá průměrně 45 až 60 minut, přičemž délka procesu léčby je velice individuální a vždy záleží na zdravotním stavu klienta. Sezení probíhá tak, že klient leží oblečen, bez obuvi, na masážním stole v poloze na zádech, tak aby se cítil pohodlně, uvolněně a při terapii relaxoval. Během toho můžete mít různé vjemy, jako například vizuální, čichové, sluchové nebo hmatové. Můžete pociťovat chlad, teplo, vítr, tlak, může Vám kručet v břichu, můžou Vám kmitat víčka, může Vás to nutit polykat, apod. Jedná se o zcela běžné projevy, kterých je dobré si nevšímat, ale vědět, že je to tak správně. Léčebný proces probíhá i po skončení sezení a je možné jej provést i tzv. na dálku. Léčebný proces může trvat i několik dnů po sezení, během čehož můžete pociťovat a vnímat změny.

Jaké má rekonektivní léčení účinky?

Rekonektivní léčení představuje bezdotykové léčení na všech úrovních, čímž se rozumí fyzické, emocionální, mentální a duševní. Léčivá energie přináší celé bytosti harmonii a každý člověk obdrží v danou chvíli přesně to, co potřebuje. Rekonektivním léčením se neléčí nemoc, ale léčí se pacient na komplexní úrovni. Rekonektivní léčení představuje pro každého příjemný a obohacující zážitek a každé sezení je něčím přínosné.

Pro koho je rekonektivní léčení vhodné?

Rekonektivní léčení je vhodně úplně pro každého, kdo si přeje zlepšit své zdraví a to jak fyzické, tak i duševní a kdo touží po tom uzdravit se. Rekonektnivní léčení se osvědčilo u běžných i u tzv. nevyléčitelných onemocnění a to jak fyzického, tak psychického rázu, kde došlo buď ke zlepšení nebo k úplnému uzdravení.

Co můžete od rekonektivního léčení očekávat?

Nejlepší je se před samotnou terapií uvolnit a nechat věci být, na nic nemyslet, prostě vypnout. Při tomto druhu léčení byla dokumentována zázračná vyléčení i opravdu hodně závažných onemocnění. Energie působí v každém případě jinak, zcela autonomně. Není tedy před zahájením léčby možné jednoznačně říct, jaký bude výsledek a zda vůbec bude takový, jaký vy očekáváte. Každopádně, energie, která na vás bude působit, se bude ve vašem těle držet ještě dlouho dobu po samotném sezení a vy budete moci sledovat změny, které díky této energii přicházejí. K samotnému sezení se doporučuje přijít v pohodlném oděvu, ve kterém se budete cítit dobře a který vám umožní se dostatečně uvolnit. Jak již bylo uvedeno výše, klient totiž leží v oblečení na masážním stole na zádech, přičemž relaxuje a vnímá pocity ve svém těle. Přitom může mít různé vizuální, čichové, sluchové, ale i hmatové vjemy. Vše je zcela individuální a záleží na každém klientovi zvlášť.

Co následuje po ukončení sezení?

Člověk, který se rozhodl vyhledat rekonektivní léčbu, má zcela jistě určitý problém, kterého se chce zbavit a potřebuje ho rychle vyřešit. Nezřídka se po ukončení sezení stává, že člověka určitá bolest přejde. Jestliže přišel s nějakým chronickým onemocněním, které ho trápí již delší dobu, již po prvním sezení může cítit změny k lepšímu. Ale také nemusí vnímat vůbec nic a změny můžou nastat až postupně, někdy je potřeba i několik měsíců. Doporučuje se absolvovat tři sezení, každé vždy s odstupem jednoho týdnu. Někdy může být však odstup i kratší, záleží na konkrétní situaci každého klienta. A je důležité sledovat, k jakým změnám v průběhu léčby dochází. V případě, že by k žádnému zlepšení v krátkém čase nedošlo, je lepší sezení přerušit a počkat delší dobu, např. půl roku, nechat energii v těle působit a poté tři sezení znovu opakovat. Léčení pokračuje i po skončení sezení a lze ho mimo to provést i formou „léčení na dálku“. Rekonektivní léčení musí být provedeno certifikovaným terapeutem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8291 (extra-sluzby.cz#94)


Přidat komentář